Czy masz ukończone 18 lat?
tabaka-logo
Nie
Zapamiętaj mój wybór.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem korzystać z witryny www.tabakonline.com mogą tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.
0

Przepisy Prawa


   UWAGA !   


Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, aby korzystać ze sklepu internetowego www.tabakonline.com musisz być osobą pełnoletnią. 

 

 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobow tytoniowych z 9 listopada 1995 r. Art. 6. ust.1. :


Zabrania się sprzedaży wyrobow tytoniowych osobom do lat 18  

 

Pozycje znajdujące się w naszym sklepie: www.tabakonline.com są zaproszeniem do złożenia zamówienia i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Za moment zawarcia umowy kupna sprzedaży należy uznać chwilę dostarczenia towaru do odbiorcy i potwierdzenie tego faktu jego podpisem na dokumencie dostawy.


 

 


Kontakt ze sklepem

Pełne nasze dane i formularz znajdują się pod przyciskiem KONTAKT.